Giáo Trình Huấn Luyện

Để giúp cho những thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ(AEDC) và những người hoạt động dân chủ đang sinh sống và làm việc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả vào công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Hội AEDC biên soạn giáo trình và tổ chức các lớp huấn luyện cho các thành viên nhằm nâng cao sự hiểu biết về con đường chính nghĩa đấu tranh cho dân chủ, có kiến thức đấu tranh đập tan các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của nhà cầm quyền cộng sản, tập hợp lực lượng quần chúng để tiến hành cuộc cách mạng dân chủ thay đổi đất nước.

Sau đây là các chủ đề để huấn luyện trong thời gian một ngày:

I. Bản chất của chế độ độc đảng cộng sản tại Việt Nam:

1. Chế độ cộng sản được thành lập trên bạo lực, khủng bố;

Đảng cộng sản VN dưới sự cầm đầu của Hồ Chí Minh đã vận dụng học thuyết Mác Lê Nin, kết hợp với tư tưởng Mao Trạch Đông chủ trương sử dụng bạo lực để cướp chính quyền. Kết quả là tháng 8 năm 1945, đảng cộng sản đã cướp chính quyền từ chính phủ của Giáo sư, Thủ tướng Trần Trọng Kim. Sau khi thành lập chính phủ đa đảng và bầu quốc hội đa đảng, đảng cộng sản đã sử dụng khủng bố, ám sát các đảng đối lập trong chính phủ và quốc hội để thâu tóm toàn bộ quyền lực.

Khi bản chất tay sai của cộng sản quốc bị bại lộ, dẫn đến cuộc chiến 9 năm với người Pháp và 20 năm nội chiến sau đó gây ra cái chết của hàng triệu binh sĩ và dân thường. Chế độ cộng sản phản động đã được thiết lập và cai trị trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ 30.04.1975 cho tới nay.

2. Chế độ CSVN là chế độ phản cách mạng;

Mục đích hay mục tiêu của tất cả các cuộc cách mạng đều nhằm đem lại quyền lực về tay Nhân dân. Tức khi cách mạng giải phóng dân tộc đánh đuổi đế quốc, thực dân thành công, Nhân dân phải có quyền làm chủ đất nước tức là có quyền tự do biểu đạt các quan điểm chính trị khác nhau, hay đối lập với nhau, tự do thực hiện quyền làm báo chí tư nhân, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do thành lập và tham gia hoạt động đảng phái chính trị, tự do ứng cử vào các cơ quan dân cử hay các chức vụ lãnh đạo của quốc gia hay địa phương, tự do lựa chọn đảng cầm quyền hay người lãnh đạo nhà nước, địa phương thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng có sự tham gia của nhiều đảng phái chính trị.

Nhưng đảng cộng sản VN sau khi dùng xương máu của Nhân dân để cướp được chính quyền thì đảng CSVN cũng cướp và tước đoạt luôn quyền lực của Nhân dân. Đảng CSVN làm chủ đất nước, cai trị Nhân dân, quyết định mọi vấn đề của đất nước, Nhân dân trở thành những người bị tước hết quyền lực và bị cai trị bởi sự độc đoán, chuyên quyền và bất công của đảng CSVN.

Mọi cuộc bầu cử đều được đảng CSVN và các tổ chức ngoại vi của đảng CSVN như Mặt trận Tổ quốc sắp đặt trước. Lá phiếu của Nhân dân không có giá trị, nó chỉ là hình thức để hợp lý hóa sự cai trị bất công của đảng CSVN.

Bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN vẫn luôn tuyên truyền rằng họ là lực lượng tiên phong, đại diện cho giai cấp công nhân, ND lao động, trí thức và cả dân tộc VN. Nhưng như đã chứng minh ở trên đó chỉ sự tuyên dối trá và lừa đảo ND. Ngày nay, trong bộ máy lãnh đạo của đảng CSVN không có người xuất thân từ giai cấp công nhân hay Nhân dân lao động.

Tất cả họ được tóm gọn trong một câu mà người VN ai cũng biết. Đó là: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn thì mới đến trí tuệ”.

Bởi vậy, những bạn trẻ có tài năng, đạo đức nhưng không phải con ông cháu cha, không có tiền hối lộ chạy việc, không có quan hệ họ hàng thân thích thì không bao giờ có cơ hội được vào trong cơ quan công quyền làm việc.

Có những một vài trường hợp tài năng được tuyển dụng để mị dân, nhưng những người này cũng sớm phải rời bỏ vì không thể ăn nhập với cả một hệ thống quan chức quan liêu, tham lam và hủ bại.

Những người cộng sản làm cách mạng không phải vì Nhân dân, vì đất nước mà họ dùng xương máu của Nhân dân để làm cách mạng đem lại quyền lực cho họ. Có quyền lực để họ vơ vét của cải tài nguyên của đất nước và của Nhân dân phục vụ cho cuộc sống xa xỉ của họ, gia đình và con cháu họ.

Do vậy, đảng cộng sản Việt Nam là đảng phản cách mạng.

Chúng ta có thể nhìn sang một số quốc có hệ thống chính trị độc tài hay độc đảng tương đồng với chế độ CSVN như: Zimbabue, Cuba, Bắc Hàn, Venezuele,…. Những nhà lãnh đạo các nước này trước kia cũng xưng là cách mạng để hiệu triệu và tập hợp dân chúng làm cách mạng. Nhưng ngay sau họ giành được quyền lực thì lập tức trở mặt, không tôn trọng quyền làm chủ đất nước của ND, mà duy trì sự cai trị độc tài, độc đảng. Đưa đất nước vào nghèo đói, lạc hậu,… Và những người là cách mạng đã trở thành phản cách mạng, phản dân tộc,…

Cộng sản VN cũng như vậy, giương cao ngọn cờ cách mạng để tập hợp quần chúng, nhưng khi giành được quyền lực thì lại phản bội lại Nhân dân để trở thành phản cách mạng.

3. Chế độ CSVN là chế độ phản dân chủ;

Định nghĩa về dân chủ một cách thật đơn giản và dễ hiểu: “Dân chủ có nghĩa là Nhân dân làm Vua.”

Vua thì có quyền chọn đầy tớ, tôi tớ hay các quan lại để phục vụ cho quyền lực của mình. Những kẻ nào làm không tốt, làm trái ý Vua thì Vua có quyền loại bỏ để chọn người khác.

Nhân dân làm chủ đất nước, thì Nhân dân có quyền lựa chọn và quyết định thể chế chính trị, người đứng đầu nhà nước, đảng cầm quyền thông qua trưng cầu dân ý, bầu cử tự do và công bằng.

Nhưng ở Việt Nam, đảng CSVN sau khi cướp được chính quyền bằng bạo lực thì áp đặt mọi thứ từ chế độ chính trị, quyết định toàn bộ những người cầm đầu và các thành viên quốc hội. Việc Nhân dân đi bỏ phiếu chỉ là hình thức mà không mang tính quyết định.

Người dân VN chỉ có nghĩa vụ chấp hành mọi đường lối,, chính sách, pháp luật đã được đảng cộng sản thông qua.

Những người dân nào phản đối, phê phán thì bị nhà cầm quyền CS vu cho là “phản động” và bị sách nhiễu, nặng thì bị bắt cầm tù,…

Như vậy chế độ cộng sản VN là chế độ phản dân chủ!

4. Chế độ CSVN là chế độ phản động.

Phản động tức duy trì cái cũ, cái lạc hậu, đồng thời chống lại cái mới, cái tiến bộ.

Việc đảng cộng sản VN bảo thủ trong việc duy trì chế độ phản cách mạng, phản dân chủ là thể hiện bản chất phản động của đảng cộng sản VN và chế độ CSVN.

Đồng thời đảng CSVN cũng chống lại phong trào dân chủ, chống lại những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng và tiến bộ xã hội. Bởi vậy đảng CSVN là đảng phản động.

II/ Những tội ác của đảng CSVN trong hơn 70 năm qua.

1. Những tội ác trong giai đoạn 1945-1954;

Cướp chính quyền hợp pháp của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Tiêu diệt các đảng phái đối lập, xóa bỏ mầm mống của nền chính trị dân chủ non trẻ để thiết lập lên chế độ chính độc đảng phản cách mạng. Hiếu chiến với người Pháp nên đã bỏ lỡ những cơ hội đàm phán hòa bình. Đẩy cả dân tộc vào cuộc chiến tranh 9 năm làm hàng trăm ngàn binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

2. Những tội ác trong giai đoạn 1954-1975;

a. Cải tạo công thương nghiệp nhằm tước đoạt tài sản của tầng tư sản miền Bắc, làm bần cùng hóa tầng lớp nông dân, miền Bắc lúc nào cũng trong tình trạng thiếu đói lương thực, phải phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của nước ngoài.

b. Cải cách ruộng đất, giết hại hàng trăm ngàn người. Tước đoạt quyền tư hữu đất đai của Nhân dân, đẩy nông dân vào cảnh làm thuê cho đảng CSVN.

c. Vi phạm Hiệp định Geneve, tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa, gây ra nội chiến làm hàng triệu thanh niên Việt Nam ở cả hai miền hy sinh tính mạng.

CS miền Bắc tiến hành xâm lược miền Nam vì lúc đó VNCH đã là thành viên của Liên hiệp quốc, còn miền Bắc thì chưa.

3. Những tội ác trong giai đoạn 1975-1990

a. Duy trì chế độ chính trị phản cách mạng, phản dân chủ và phản động, tước đoạt các quyền con người. Duy trì nền kinh tế quan liên bao cấp, ngăn sông cấm chợ gây ra nạn thiếu thốn lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng trên cả nước

b. Tiến hành cướp, tước đoạt tài sản của các nhà tư sản ở miền Nam: kế hoạch Z30

c. Tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Nam nhằm tước đoạt đất đai của tầng lớp nông dân.

4. Những tội ác từ 1990 tới nay.

a. Tiếp tục duy trì chế độ chính trị phản cách mạng, phản dân chủ và phản động, tước đoạt các quyền con người.

b. Tham nhũng và phá hoại đất nước.

c. Khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm và phá hủy môi trường.

III. Tại sao cần phải xóa bỏ chế độ cộng sản tại Việt Nam?

1. Các yếu tố để một nước nghèo trở thành một nước hùng cường

a. Tài nguyên thiên nhiên;

b. Vị trí chiến lược;

c. Con người;

d. Chế độ chính trị.

Như vậy chế độ chính trị sẽ quyết định việc một quốc gia từ nghèo nàn có thể trở thành một quốc văn minh, thịnh vượng hay không.

2. Chế độ tự do dân chủ đa đảng là nền tảng để Việt Nam phát triển hùng cường..

So sánh Việt Nam với các quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore; Với các nước Âu châu như Thụy sĩ, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Bỉ,..

So sánh với các quốc gia độc tài mà nghèo nàn như: Zimbabue, Bắc Hàn, Venezuela, …

IV. Vai trò của truyền thông trong cuộc cách mạng dân chủ tại Việt nam.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã nói:

“Truyền thông nắm tới 50% chiến thắng trong mỗi cuộc chiến,…”

Truyền thông ngày nay với internet và mạng xã hội sẽ góp phần tới 80% chiến thắng trong mỗi cuộc chiến.

V. Sử dụng mạng xã hội trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ tại Việt Nam.

1. Sử dụng Facebook và các trang mạng xã hội khác;

Việt Nam có khoảng hơn 40 triệu người có tài khoản trên mạng Xh Facebook. Người VN có thời gian sử dụng FB hàng đầu thế giới.

Mỗi một thành viên của Hội cần sử dụng FB để LIKE, SHARE, ủng hộ cho các thành viên có bài, vào trang của Hội để LIKE, SHARE và tranh luận với DLV.

Những anh chị em có khả năng thì livestream để tập hợp lực lượng ủng hộ,..

Dùng FB để kết nối với những người trong nước, kéo họ tham gia các diễn đàn, giới thiệu họ cho lãnh đạo Hội,…

 
2. Sử dụng Youtube;

VN có hơn 10 triệu người dùng tài khoản trên Youtube. Và đây là kênh quan trọng để tuyên truyền, vận động

Các thành viên có khả năng thì làm các clip đưa lên mạng,..

3. Sử dụng blog;

Viết bài trên blog….

4. Sử dụng các ứng dụng trên smartphone và các thiết bị điện tử khác.

Thiết lập nhóm ở trong và ngoài nước để gửi các đường link qua các ứng dụng trên smartphone như viber, whatsapp, wire, signal, telegram,…..

VI. Thực hiện diễn biễn hòa bình tại Việt Nam

1. Diễn biến hòa bình là gì?

Định nghĩa của đảng CSVN: Diễn biến hòa bình là khái niệm của các nhà lý luận CSVN để nói về một chiến lược chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa chống lại chủ nghĩa xã hội. Đó là một quá trình âm thầm không đổ máu nhưng sẽ dẫn đến sự loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản tại các nước xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, khái niệm này cũng được dùng để chỉ sự âm thầm can thiệp của một nước phương Tây vào tình hình chính trị nội bộ của một nước đối thủ, dù đó không phải một nước xã hội chủ nghĩa, ví dụ như Nga.

Định nghĩa của phong trào dân chủ: Là chiến lược đấu tranh chính trị trên mọi phương diện nhằm vào mọi đối tượng trong các quốc gia độc tài, phi dân chủ nhằm nâng cao nhận thức về tự do, dân chủ, nhân quyền. Từ đó mọi người dân ở mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, bao gồm cả trong nội bộ của chế độ cùng nhau đứng lên đấu tranh chuyển đổi từ độc tài, độc đảng sang dân chủ.

2. Thực hiện diễn biễn hòa bình như thế nào?

a. Tác động vào ý thức, tư tưởng của Học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại các nước dân chủ văn minh, lao động Việt Nam ở nước ngoài;

b. Tác động vào ý thức, tưởng của các đoàn quan chức cộng sản đi tham quan, học tập ở nước ngoài;

c. Sử tất cả các phương tiện truyền thông để vạch trần bản chất của chế độ cộng sản, vận động ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với việc thay đổi chế độ,….

d. Xây dựng các tổ chức xã hội dân sự, chính trị trong nước

e. Vận động quốc tế gây áp lực với nhà cầm quyền cộng sản

f. Tổng nổi dậy biểu tình xóa bỏ chế độ cộng sản.

3. Tại sao nhà cầm quyền cộng sản phải chống lại Diễn biến hòa bình?

Vì họ muốn duy trì sự cai trị bất công của họ trên đất nước và dân tộc Việt Nam.

Họ dễ dàng tham nhũng, cướp đoạt tài của quốc gia và của người dân mà không sợ bị trừng phạt.

VII. Áp dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động vào thực tiễn tại Việt Nam

1. Đấu tranh bất bạo động là gì?

Đấu tranh bất bạo động hay phản kháng phi bạo lực là một hình thức đấu tranh không dùng vũ khí nhưng dùng số đông quần chúng và chính nghĩa của họ làm sức mạnh để áp lực và hóa giải một thế lực mạnh hơn gấp nhiều lần

2. Lịch sử đấu tranh bất bạo động

Mahatma Gandhi được coi như là người đầu tiên áp dụng thể đấu tranh này để giải phóng dân tộc Ấn Độ ra khỏi sự đô hộ của Anh mà dân Ấn không phải hy sinh một giọt máu nào cho sự độc lập của quốc gia họ. Đấu tranh bất bạo động cũng được biết đến từ cuộc nổi dậy của sắc dân da đen ở Mỹ, lãnh đạo bởi Tiến sĩ Martin Luther King.[1], và cũng đã được nhiều dân tộc trên thế giới áp dụng như tại các nước Đông Âu như những cuộc biểu tình vào ngày thứ hai tại Leipzig

3. Các phương thức đấu tranh bất bạo động

Có nhiều phương thức đấu tranh bất bạo động nhưng tựu trung có thể bao gồm các nguyên tắc sau:

a. Bất tuân dân sự: Tức là người tham gia đấu tranh có thể từ chối thực hiện những việc mà họ vẫn thường làm, hoặc được trông đợi sẽ làm.

b. Hành động cố ý thực hiện: Tức là người tham gia đấu tranh có thể thực hiện những việc mà họ thường không làm, hoặc không được trông đợi sẽ làm, hoặc bị cấm thực hiện.

c. Thuyết phục và thương lượng: để bắt đối phương chấp nhận các điều kiện của mình. Điều này chỉ thực hiện ở giai đoạn cuối cùng, khi phe đối lập đã bị dồn vào thế phải nhượng bộ.

d. Thượng tôn pháp luật: Tức là không được xâm phạm lợi ích chung của xã hội và lợi ích hợp pháp của các cá nhân khác trong xã hội. Hoạt động đấu tranh bất bạo động được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ nhưng những người tham gia đấu tranh cũng phải tuân thủ pháp luật.

e. Tôn trọng và thương yêu đối phương: Tức là tránh tư tưởng bạo lực bên ngoài (cơ thể) mà còn tránh bạo lực bên trong (tinh thần) nữa, không những không tiêu diệt đối phương mà còn không căm ghét đối phương nữa

3. Tại sao cần áp dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động tại VN?

Đảng cộng sản VN duy trì và bảo vệ chế độ phản động của họ bằng trấn áp, cường quyền và bạo lực. Họ nuôi dưỡng công an, an ninh, quân đội, xã hội đen,…. để sử dụng cho mục đích trấn áp. Bởi vậy phong trào dân chủ không thể đối đầu với họ bằng bạo lực.

Mà phải tập hợp đông đảo quần chúng Nhân dân, dùng sức mạnh vô địch của quần chúng để đấu tranh và áp đảo những công cụ chuyên chính của đảng CSVN.

Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng không có một chế độ nào có thể chống lại sức mạnh của đa số quần chúng Nhân dân.

4. Các bước tiến hành đấu tranh bất bạo động.

a. Thông qua mạng xã hội tập hợp lực lượng quần chúng

b. Tập cho quần chúng làm quen và đấu tranh với những bước dễ thực hiện như: kêu gọi ra bờ hồ ăn kem để phản đối, ký thỉnh nguyện thư, tẩy chay bầu cử,…

c. Khi có đủ số lượng cần thiết thực hiện những biện pháp đấu tranh liên hoàn:

Rút tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, Giảm thiểu chi tiêu, tổng đình công và nghỉ ngơi tại nhà,.. Cuối cùng là tất cả xuống đường tổng biểu tình nổi dậy toàn quốc…

VIII. Những di sản tội ác của Hồ Chí Minh

1. Có quan điểm cho rằng Hồ Chí Minh có công lao to lớn trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành độc lập dân tộc. Đúng hay sai?
2.  Có quan điểm cho rằng không có Hồ Chí Minh thì VN sẽ không bao giờ có độc lập. Đúng hay sai?
3. Không có Hồ Chí Minh thì VN sẽ có những nhân vật tài năng và đạo đức nào có thể đem lại độc lập cho dân tộc?
4. Sau khi chết, Hồ Chí Minh đã để lại di sản gì cho đất nước và dân tộc VN?

a.  Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn;

b. Nạn nghèo đói của miền Bắc, phải lệ thuộc hoàn toàn và nước ngoài;

c. Một chế độ chính trị độc đoán, chuyên quyền và hủ bại;

d. Xác chết gây tốn kém cho tiền thuế của Nhân dân.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài