XOÁ BỎ ĐỘC TÀI

DÂN CHỦ HOÁ VIỆT NAM

Theo dõi Hội Anh Em Dân Chủ

Bởi ấn Đăng kí theo dõi, bạn đồng ý với Hội Anh Em Dân Chủ về việc nhận email từ chúng tôi liên quan đến sự kiện, hội nghị cũng như hoạt động của hội.

Thông Báo

Hiện nay, có một nhóm người đang làm giả giấy tờ của Hội Anh Em Dân Chủ để lừa đảo, nhằm phục vụ lợi ích cho bản thân. Mọi người hãy lưu ý.

Giấy xác nhận giả của HAEDC

Đấu tranh xoá bỏ chế độ Cộng sản Việt Nam là

lương tâm, quyền, trách nhiệm và mệnh lệnh của thời đại.

LS Nguyễn Văn Đài

Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ

Ủng hộ
Hội Anh Em Dân Chủ

Cùng chúng tôi xoá bỏ độc tài Cộng sản, dân chủ hoá Việt Nam, góp phần xây dựng một đất nước do dân và vì dân.

VÌ MỘT VIỆT NAM

DÂN CHỦ, VĂN MINH & PHÁP TRỊ

Được thành lập từ năm 2013, Hội Anh Em Dân Chủ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh.

Thư Kêu Gọi từ HAEDC

Mục Tiêu Của HAEDC

Dân Chủ Là Gì?

Giáo Trình Huấn Luyện