Liên Lạc

Email HAEDC

Mọi ý kiến đóng góp xin bạn vui lòng gửi tới địa chỉ email info@anhemdanchu.org hoặc bạn có thể điền Online Form tại đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Thông tin bạn cung cấp trong đơn sẽ được Hội Anh Em Dân Chủ tiếp nhận chỉ nhằm mục đích để trả lời những vấn đề liên quan đến nội dung bạn liên lạc với chúng tôi.