THƯ KÊU GỌI | 10 THÁNG 6, NGÀY Ý CHÍ VIỆT NAM

Ngày 10 tháng 6, 2018 là một ngày lịch sử. Đó là ngày người dân Việt Nam khắp ba miền cùng đứng lên phản đối CSVN sang nhượng lãnh thổ cho Trung Cộng qua hình thức đặc khu. Khác với những cuộc biểu tình trước, các cuộc biểu tình trong thời gian 10 tháng 6, […]