Ai được chọn làm Tổng Bí Thư nếu N.P Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ ? Lộ diện người sáng giá.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …