Chế độ CSVN sụp đổ, công dân VN sẽ có quyền, lợi ích gì?

Trong gần 80 năm qua, biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam đã bị cai trị một cách bất công, bị áp bức bởi Đảng và chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Có thể nói, đến thời điểm này, lòng của người dân Việt Nam đều phẫn nộ, mong muốn chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam sớm sụp đổ để người dân Việt Nam có được tự do dân chủ.

Mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam, họ luôn luôn trăn trở với câu hỏi nếu chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam sụp đổ, đất nước và dân tộc Việt Nam có được tự do, dân chủ đa đảng thì cụ thể người Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng những quyền và lời ích gì, có khác gì với cuộc sống ở chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Trong video này, Luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ chia sẻ khái quát về những lới ích mà dân tộc Việt Nam sẽ có được khi chế độ độc tài Việt Nam sụp đổ, bào gồm những khía cạnh như: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC