Nước Anh long trọng tổ chức tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II

Ngày 19/9, nước Anh đã long trọng tổ chức tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Linh cữu của Nữ hoàng đã được đưa từ Westminster Hall tới Tu viện Westminster, Vua Charles III cùng các con cháu của Nữ hoàng đi theo

Mới nhất