Trọng Lú và chóp bu Cộng sản Việt Nam sợ gì? Hãy làm họ sợ!

Trong các chế độ và chính quyền độc tài ở trên khắp nơi trên thế giới, những kẻ cầm đầu hay còn gọi với tên khác là “tầng lớp chóp bu” thì luôn luôn có hàng trăm điều sợ hãi từ khi họ nắm được quyền lực cho đến khi rời quyền lực và thậm chí khi họ đã nghỉ hiu. Chỉ khi nào họ nhắm mắt xuôi tay thì sự sợ hãi mới ra khỏi con người họ. Vậy “tâng lớp chóp bu” độc tài Cộng sản Việt Nam thì họ sợ điều gì?

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC