Tổng Trọng vội lo hậu sự. Tại sao Phó Thủ tướng thường trực bỏ trống?

Trong video lần này, Luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ phân tích và bình luận về lý do nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam chỉ còn lại 4 ghế Phó thủ tướng khi mà trước đây đã có tới 5 vị trí như vậy. Vị trí đã bị bỏ trống đó là ghế Phó Thủ tướng thường trực, một trong những vị trí quan trọng trong hệ thống của chế độ độc tài. Bên cạnh đó, Luật sư còn phân tích về việc Nguyễn Phú Trọng đang vội vàng lo “hậu sự” cho chức Tổng bí thư của mình.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC