Chủ tịch Phúc tung chưởng đá “nát mặt” Tổng Trọng?

Nguyễn Xuân Phúc tuy hơn điên khùng, hoàng tưởng những ông ta có một suy hướng “dân tuý” – một loại chủ nghĩa mà lãnh đạo luôn luôn lắng nghe người dân và luôn cố gắng thực hiện nguyện vọng của số đông người dân đó. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Phú Trọng, ông ta cực kì căm ghét và muốn xoá bỏ loại chủ nghĩa “dân tuý” tại Việt Nam. Ông Trọng luôn có một tư tưởng duy nhất đó là bảo vệ Đảng Cộng sản, xoá bỏ mọi rào chắn cản bước việc đi lên xã hội chủ nghĩa của ông ta. Ông ta luôn nhận định rằng, dân là dân, Đảng là Đảng – khi người dân đứng dậy phản đối Đảng thì ông ta sẽ dùng mọi công cụ để ngăn chặn điều này, bảo vệ cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC