Làm sao để Gia tộc Ba Dũng thành Gorbachop xóa bỏ độc tài?

Đảng, chế độ và nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam đã áp bức và chà đạp lên quyền làm người của các thế hệ người dân Việt Nam trong suốt gần 80 năm qua. Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, lòng dân Việt Nam quá phẫn lộ và uất ức đối với Đảng và chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, xoá bỏ độc tài Cộng sản Việt Nam là một nhiệm vụ tất yếu hiện nay.

Có nhiều cách để xoá bỏ độc tài Cộng sản Việt Nam nhưng đã có rất nhiều người thông qua mạng xã hội mong muốn rằng có một ông Gorbachop ở Việt Nam khi họ liên tưởng đến nước Liên Xô trước đây – nơi từng là thành trì của chủ nghĩa Cộng sản – và ông Gorbachop lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đã là người khởi sướng bà làm sụp đổ chế đổ độc tài Xô Viết và đồng thời cũng làm sụp đổ một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đêm lại tự do dân chủ và một kỷ nguyên mới cho nhân dân cũng như đất nước mà đã bị cai trị độc đoán bởi Đảng Cộng sản hơn 40 năm ở Liên Xô cũ và các nước Đông Âu.

Vậy Việt Nam có thể có được một ông Gorbachop được không? Liệu Nguyễn Tấn Dũng có phải là một ứng cử viên sáng giá để trở thành một Gorbachop Việt Nam?

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC