BCA dậy sóng, thuộc hạ N.T Dũng Vũ “nhôm” cáo buộc lãnh đạo BCA nhận hàng trăn ngàn đô hối lộ.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …