Bộ Trưởng trẻ nhất, Đường rộng mở cho con trai cựu Thủ Tướng Dũng – Củng cố thế lực, tính làm ăn lớn

< br>
Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …