Cha Con Ba Dũng choáng váng với thế lực hùng mạnh mà N.Thanh Nghị phải đối đầu.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …