Chơi Canh Bạc Tất Tay, Phạm Minh Chính sẽ Trắng tay?

Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam, đã dùng rất nhiều các biện pháp nhằm củng cố vị thế của mình trong chính quyền nhà nước độc tài Việt Nam. Trong đợt dịch số bốn này, Phạm Minh Chính đã tiến hành ngoại giao vắc-xin khi mà ông ta cùng toàn bộ tầng lớp “chóp bu” của độc tài Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ đi sự kiêu ngạo của một nước gọi là xã hội chủ nghĩa, khi mà trước đây hay chê tư bản những giờ đây phải ngửa tay xin các nước tư bản cứu trợ. Đối với phương pháp chống dịch, Phạm Minh Chính đã sử dụng biện pháp vô cùng cực đoan, khi đã điều quân đội từ ngoài miền Bắc, miền Trung cũng như Tây Nguyên vào Sài Gòn với mục đích chính là tăng cường kiểm soát người dân và sẵn sàng đàn áp người dân khi cần thiết – khi mà chính quyền Cộng sản sợ người dân đứng dậy lật đổ chính quyền do Cộng sản luôn sử dụng biện pháp vô hợp lý để chống dịch nhưng hoàn toàn không có sự giúp đỡ hay trợ giúp người dân. Đối với nội bộ, Phạm Minh Chính đã nhờ tới Tổng Trọng để họp bộ chính trị, nhằm mục đích lấy ghế Trưởng ban Phòng chống dịch của Vũ Đức Đam, người mà từng nắm ghế trong suốt 3 đợt dịch trước đây, nhằm mục đích cướp thành tích nếu chính quyền Cộng sản dập dịch thành công.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC