Cực nóng, P.M Chính đem quân về miền tây hợp sức cùng Ba Dũng – Miền tây lại nóng lên.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …