CỰC NÓNG, TG quyền lực một Tướng CA biệt danh “phê tê bốc” khả năng bị đ.ầ.u đ.ộ.c, BCA nhập cuộc.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …