Cuộc sống tại CHLB Đức: Hái rau tỏi gấu rừng vào mùa Xuân


Cuộc sống của Luật sư Nguyễn Văn Đài tại CHLB Đức. Hái rau tỏi gấu rừng(Bärlauch) vào mùa Xuân.