Cựu bộ đội CS sống ở Đức bình luận về sự kiện 30/4/1975


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …