Đa đảng, người Việt Nam sẽ sung sướng như thế nào?

Cuộc sống của người Việt Nam ở những nước tư bản, tự do, dân chủ, đa đảng khác hẳn với cuộc sống của gần 100 triệu người dân Việt Nam khi đang sống trên chính quê hương, tổ quốc của mình, đặc biệt trong những lúc thiên tai, dịch bệnh như dịch Covid-19 đang diễn ra hiện này thì chúng ta mới thấy rõ đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục. Chính vì vậy, chỉ có dân chủ, đa đảng thì người dân Việt Nam mới thoát khỏi “địa ngục” do chế độ độc tài Cộng sản xây dựng hàng chục năm qua. Vậy người Việt Nam sẽ sướng như thế nào khi Việt Nam có đa đảng?

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC