Lê Chí Thành bị xử thêm điều 331: Năng hay Nhẹ và Tại sao?


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …