N.P Trọng nổi điên khi P.M Chính tạo “Đế chế riêng” cho mình.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …