Nguyễn Phương Hằng tiếp tay Trương Quốc Huy chống độc tài CSVN?

Trong video lần này, Luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ phân tích và bình luận về tiến trình mà bà Nguyễn Phương Hằng đã và đang tiếp tay cho cá nhân anh Trương Quốc Huy cũng như những người mà bà ta gọi là “phản động” để chống lại độc tài Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng dùng thời gian để giải đáp và phản biện về câu nói của bà Phương Hằng nói rằng “phản động đang bất lực” trong livestream của bà ta ngày hôm 27/06/2021.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC