Nóng: Vừa mất ghế N.Thị Kim Ngân bị khui ra vụ 9 người đi lậu chuyên cơ sang Hàn.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …