Nữ Phó Chủ tịch xinh đẹp của Hội Anh Em Dân Chủ là ai, ở đâu?

< br>
Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …