Quá hay cú ra đòn 2,5 tỷ đô, T.Tấn Sang điểm trúng “huyệt hiểm” của N.Tấn Dũng như thế nào ?.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …