Thay đổi 16 nhân sự “Chóp Bu” ở Hội nghị TƯ 3 Khóa 13

Trong quá khứ, từ Đại hội XI trở về trước, sau khi mà các quan chức tầng lớp “chóp bu” của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đảng bộ các tỉnh bầu và Đại hội Đảng bộ toàn quốc bầu và Quốc hội của nhà nước hợp pháp hoá, hầu hết các vị trí quan quyền của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam đều rất ổn định cho đến hết nhiệm kỳ, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt như bị đột tử hay bị ngã ngựa.

Tuy nhiên, từ Đại hội XII trở lại đây, sóng gió trong chiến trường chính trị luôn nổi sóng, nhiều kẻ ngồi chưa ấm chỗ đã bị ngã ngựa, chết đột tử hoặc là bị luân chuyển từ ghế cao hơn xuống ghế thấp hơn, có những kẻ may mắn thì được ngồi từ ghê thấp hơn lên ghế cao hơn.

Nói cách khác, việc thay đổi ghế trong bộ máy chính trị của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam không còn phụ thuộc vào nhiệm kỳ nữa mà nó có thể biến động, thay đổi bất kì lúc nào, tuỳ theo thế lực và tiền bạc của từng kẻ trong tầng lớp “chóp bu”.

Những thay đổi ở tầng lớp chóp bu độc tài Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra một cách chóng mặt tại Hội nghị Trung ương III tới đây và một số vị trí sẽ được Quốc hội khoá XV kỳ họp thứ nhất hợp pháp hoá, những chức danh còn lại thì sẽ do cấp tỉnh hoặc chính phủ bổ nhiệm.

Biến động nhân sự ở tầng lớp “chóp bu” độc tài Cộng sản Việt Nam cho thấy việc bầu bán ở Đại hội cấp tỉnh hay Đại hội cấp toàn quốc diễn ra hết sức phổ biến và hết sức vô nghĩa, mang tính chất chỉ là hình thức khi ông này, bà kia đã đước sắp xếp từ trước ngồi vào ghế này hay ghế kia. Bên cạnh đó, nhà độc tài Nguyễn Phú Trọng sử dụng những công cụ như Ban Tổ chức Trung Ương, Bộ Nội vụ nhằm mục đích điều khiển, sắp xếp những quân cờ theo ghế mà ông ta mong muốn.

Luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ đi sâu phân tích từng nhân vật trong danh sách nhân sự ở Hội nghị Trung ương, giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản chất thực sự của tầng lớp “chóp bu” độc tài Cộng sản Việt Nam.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC