Thủ tướng Phạm Minh Chính lập quỹ Vaccine hay tham nhũng?

Theo báo trí của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam, kinh phí dùng để mua Covid vaccine và triển khai việc tiêm phòng đều đến từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một số doanh nghiệp nhưng hoàn toàn không đề cập đến đóng góp của người dân Việt Nam. Chính vì lẽ đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính lập quỹ Vaccine và kêu gọi người dân đóng góp có thể nói là “100% phục vụ mục đích tham nhũng”. “Tham nhũng” là một trong những bản chất của chế độ Cộng sản Việt Nam, nó đã ăn sâu vào thể chế và chỉ có thể thay đổi được thể chế thì tình trạng này mới có thể xoá bỏ.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC