Tin buồn cho N.Tấn Dũng, lại một thuộc hạ nữa trong tù sắp ra đi như Trần Bắc Hà.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …