Tô Lâm đang giúp Phạm Minh Chính lên ngôi “Bạo Chúa”


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …