Vì lý do này mà N.Văn Nên lại trút giận lên Đại uý Lê Chí Thành.


Mời quí vị và các bạn tham gia Nhóm Ls Nguyễn Văn Đài và Bạn Bè ở trên Facebook: https://ift.tt/3sq2tVQ Muốn xóa bỏ …