Phạm Minh Chính biến Nguyễn Phú Trọng thành “phế nhân”

Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, một chức danh cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Chính vì vậy, ông Trọng sẽ là người có trách nhiệm lớn nhất về tính mạng, sức khoẻ và tài sản của người dân nói riêng cũng như tất cả mọi vấn đề về kinh tế, chính trị và xã hội của một đất nước nói chung. Để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm nặng nề này, thì việc có một sức khoẻ tốt cũng như có đủ khả năng về năng lực trong việc lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không đáp ứng được điều kiện này.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC