Giáo dục Nguyễn Phú Trọng về quyền tự do ngôn luận

Nhiều người cho rằng, chỉ khi có một nền chính trị dân chủ đa đảng xuất hiện thì mới có quyền tự do ngôn luận và nhất là từ khi có tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, thì quyền tự do ngôn luận mới được quan tâm đến. Tuy nhiên, trên thực tế, từ thời xa xưa xa xưa, ở một vài triều đại phong kiến, một số quan lại cũng đã biết, hiểu và đề cao quyền tự do ngôn luận. Chỉ đáng tiếc là hiện nay chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI, nhưng chế độ độc tài Cộng sản vẫn đang chà đạp lên những quyền tự do ngôn luận và đàn áp những người dân khi họ sử dụng những quyền tự do ngôn luận để phê phán chính quyền, nhà nước độc tài và đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Ở video lần này, Luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ kể lại một câu truyện với mục đích giáo dục Nguyễn Phú Trọng và tầng lớp chóp bu độc tài Cộng sản Việt Nam.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC