Tại sao Tổng Trọng nuôi Trần Văn Nam làm “củi đốt lò”?

Trong Đảng, chế độ và nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam có một chính sách bất thành văn trong việc đối xử với nhau trong nội bộ cũng như đối xử với dân chúng, đó là chính sách “nuôi béo để làm thịt khi cần thiết”. Chính sách này được độc tài Cộng sản Việt Nam áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ giới tội phạm xã hội đen, giới doanh nhân và cho đến hiện nay thì còn đối với tâng lớp chóp bu Cộng sản. Chính vì vậy, trong video này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi tại sao lại nói Nguyễn Phú Trọng “nuôi béo” Trần Văn Nam rồi “làm thịt”.

***************************************

Muốn xóa bỏ được độc tài CSVN, chúng ta nên:

  1. Trong suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: chế độ độc tài CSVN là một chế độ độc ác, hủ bại và phi nghĩa. Chế độ độc tài CSVN đã chà đạp và tước đoạt các quyền con người của Nhân dân VN trong hơn 70 năm đã qua;
  2. Xác định việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương tâm của mỗi người VN ở trong cũng như ngoài nước;
  3. Luôn luôn suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu, khả thi để giải quyết chế độ độc tài CSVN;
  4. Xác định rõ ràng rằng việc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN không thể hành động 1 mình, đơn phương mà cần phải có bạn bè, tổ chức;
  5. Hãy cùng kết bạn với nhau trong Nhóm trên FB, tôi đã để đường link Nhóm Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ở cuối video. Tôi hy vọng, Nhóm này sẽ có được 100,000 thành viên trong năm 2021. Cảm ơn các bạn.

Theo dõi:

➤ Youtube LS Nguyễn Văn Đài
➤ Group Facebook LS Nguyễn Văn Đài và Bạn bè
➤ Ủng hộ HAEDC